Kort från våren 2005Kort tagna den 30/4 i Masshagen